Słowo Boże o płciowości

  Rdz.2,24 - 25 i Rdz.1,24 - 25 Teksty podstawowe

"Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Chociaż mężczyzna i jego żona byli nadzy, nie odczuwali wobec siebie wstydu."

"Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił mówiąc do nich: `Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną..."

1. W małżeństwie dwoje przez współżycie staje się jednym ciałem.

2. Bożym zamysłem jest pełna otwartość między małżonkami, nie ma miejsca na wstyd, ani tajemnice.

3. Bóg oczekuje od nas otwartości na przekazywanie życia. Normą dla małżeństwa jest posiadanie dzieci.

4. Pismo święte mówi o trzech aspektach zawierania małżeństwa: odłączeniu od rodziców, połączeniu dwojga i wspólżyciu płciowym.

5. Akt małżeński jest ukoronowaniem procesu zbliżania się ku sobie.

1 Kor.7,3 - 5 Akt małżeński jest obowiązkiem.

"Mąż niech oddaje powinność żonie, podobnie też żona mężowi. Żona nie rozporządza własnym ciałem, lecz jej mąż; podobnie też i mąż nie rozporządza własnym ciałem, ale żona. Nie unikajcie jedno drugiego, chyba że na pewien czas, za obopólną zgodą, by oddać się modlitwie; potem znów wróćcie do siebie, aby - wskutek niewstrzemięźliwości waszej - nie kusił was szatan".

1. Słowo Boże mówi, że akt małżeński nie jest ewentualną możliwością, ale wzajemnym obowiązkiem.

2. Bóg nakazuje regularność w pożyciu. Nie ma być ono karą, albo nagrodą.

Pwt.24,5 Troska Boga o małżeństwo

"Jeśli mąż dopiero co poślubi żonę, to nie pójdzie do wojska i żaden publiczny obowiązek na niego nie przypadnie, lecz pozostanie przez jeden rok w domu, aby ucieszyć żonę, którą poślubił".

Tekst pokazuje szczególną troskę Boga o małżeństwo.

Hbr.13,4 świętość aktu małżeńskiego.

"We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem i łoże nieskalane, gdyż rozpustników i cudzołożników osądzi Bóg".

1. Dwie kategorie ludzi, których postępowanie zaprzecza świętości aktu małżeńskiego: cudzołożnicy i rozpustnicy.

2. Przeciwko małżeństwu można grzeszyć współżyciem poza nim, albo jeżeli w zły sposób korzystamy z naszej płciowości - rozpusta.

1 Tes.4,3 -5 Uświęcenie w akcie małżeńskim.

"Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie: powstrzymywanie od rozpusty, aby każdy umiał utrzymywać ciało własne w świętości i we czci, a nie w pożądliwej namiętności, jak to czynią nie znający Boga poganie".

To jest nasza perspektywa jako chrześcijan: świętość!

Właściwie "uprawiane" wspólżycie prowadzi ku uświęceniu!

Wj.20, 14. 17 Wierność jako nakaz.

"Nie będziesz cudzołożył.
Nie będziesz pożądał żony bliź
niego swego".

Mt.5, 27 - 28 Wierność jako postawa.

"Słyszeliście, że powiedziano: "Nie cudzołóż!" A ja wam powiadam: każdy kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa".

Prawdziwa wierność ta w zamyśle Bożym jest elementem postawy całkowitego oddania współmałżonkowi. Jest to decyzja stojąca ponad własnymi pokusami.

Prawdziwa wierność polega na tym, że nawet wtedy gdy byłaby okazja do jej zerwania decydujesz się wierności dochować

Prz.5, 15 - 19 Wyłączność i radość na zawsze.

"Pij wodę z własnej cysterny, tę która płynie z twej studni.
Na zewnątrz mają bić twoje źródła? Tworzyć na placach strumienie?
Niech służy dla ciebie samego, a nie innym wraz z tobą;
niech źródło twe świętym zostanie, znajduj radość w żonie młodości.
Przemiła to łania i wdzięczna kozica, jej piersią upajaj się zawsze,
w miłości jej stale czuj rozkosz!
Po cóż, mój synu, upajać się obcą i obejmować piersi nieznanej?".

Zarówno mąż jak i żona mają dochowywać sobie wierności, a ich ciała mają być wyłącznym wzajemnym darem. Słowo Boże podkreśla wartość współmałżonka w takiej trwałej relacji.

Mk.10, 11 - 12 Nierozerwalność małżeństwa.

"Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo".

Rz.7, 2 -3 Dozgonność relacji intymnej w małżeństwie.

"Podobnie też i kobieta zamężna, na mocy prawa, związana jest ze swoim mężem, jak długo on żyje. Gdy jednak mąż umrze, traci nad nią moc prawo męża. Dlatego to uchodzić będzie za cudzołożną, jeśli za życia swego męża, współżyje z innym mężczyzną. Jeśli jednak umrze jej mąż, wolna jest od tego prawa, tak, iż nie jest cudzołożną współżyjąc z innym mężczyzną".

Mt.22, 30 Relacja seksualna w małżeństwie ma wymiar tylko doczesny.

"Przy zmartwychwstaniu bowiem nie będą się ani żenić, ani za maż wychodzić, lecz będą jak aniołowie Boży w niebie".

 

 

Rz.12, 2 Kontrast z wzorami świata.

"Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe".

Wokół nas istnieje szereg złych wzorów świata. Model świata jest z pozoru bardzo atrakcyjny. Zaspokajanie pożądania, choćby bardzo silnego, nie musi prowadzić do spodziewanego szczęścia.

 

Ef.5, 3 Mamy nawet nie mówić o nieczystości seksualnej.

"O nierządzie zaś i wszelkiej nieczystości, albo chciwości niechaj nawet mowy nie będzie wśród was, jak przystoi świętym, ani o tym, co haniebne, ani o niedorzecznym gadaniu lub nieprzyzwoitych żartach, bo to wszystko jest niestosowne".

Stań w prawdzie przed Panem!

 

1 Kor.6, 9 - 10 Łamanie planu Bożego w dziedzinie płciowości oddziela od Boga.

"Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwiąźli. ani mężczyźni współżyjący ze sobą (...) nie odziedziczą Królestwa Bożego".

1. Dziedzina seksualności odźwierciedla naszą relację z Bogiem.

2. Kto trwa w grzechu sam oddziela się od Królestwa Bożego.

3. Trwając w nieczystości można się stać bałwochwalcą.

Napisz i podziel się swoimi przemyśleniami !

Powrót do głównej strony