Koźmin Wielkopolski

Od trzech lat jestem wikariuszem w jednej z dwóch parafii koźmińskich, dlatego pragnę przybliżyć wszystkim odwiedzającym moją stronę to miasto i moją parafię. Zapraszam więc do zwiedzenia tego pięknego miasta.

rynek w Koźminie

Zawartość:

Położenie i historia miasta

Oświata, kultura i wypoczynek

Ważniejsze zabytki

Parafia św. Stanisława

Kontakt

Położenie i historia miasta!

Koźmin Wielkopolski położony jest w północno - zachodniej części województwa kaliskiego na trasie Gdańsk - Gniezno - Wrocław. Pierwsza wzmianka historyczna o Koźminie pochodzi z 1232r., kiedy to książe Władysław Odonic nadał osadę Koźmin zakonowi templariuszy. Nadanie praw miejskich nastąpiło przed 1318 r. W wieku XV Koźmin był jednym z bardziej liczących się miast Wielkopolski. Należał do możnych rodów magnackich - był własnością m.in. Hińczy z Rogowa, Górków, Przyjemskich, Sapiechów. W 1652 r. na zamku gościł król Zygmunt III i jego syn Władysław. W okresie Wiosny Ludów Koźmin stanowił centrum przygotowań i był miejscem powstańczego zrywu. W latach 1906 - 1907 miał miejsce strajk dzieci koźmińskich. Tablica upamiętniająca to wydarzenie umieszczona jest na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Glinki. W czasie Powstania Wielkopolskiego sformowano 3 kompanie, które walczyły pod Rawiczem i Zdunami. Podczas II wojny światowej w obecnej siedzibie Państwowego Młodzieżowego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego mieściło się więzienie hitlerowskie dla kobiet. Mogiła zamęczonych więźniarek znajduje się na cmentarzu przy ul. Poznańskiej. Od 1887 r. do 1932 r. Koźmin był siedzibą powiatu. Gmina zajmuje powierzchnię 153 km2, w tym miasto 6 km2. W mieście i gminie są 1152 indywidualne gospodarstwa rolne o ogólnej powierzchni 10305 ha, 5 spółdzielni produkcyjnych na 1726 ha oraz 2 Zakłady Gospodarstwa Rolnego Skarbu Państwa użytkujące 1071 ha. W gminie dominuje intensywna produkcja roślin przemysłowych (buraki cukrowe, rzepak) oraz zbóż (pszenica, jęczmień).

Dogodne połączenia z sąsiednimi miastami zapewniają linie autobusowe oraz autobusy PKS. Zelektryfikowana jednotorowa linia kolejowa zapewnia połączenia z Gnieznem i Wrocławiem oraz Poznaniem.

Z powrotem na początek

Oświata, kultura i wypoczynek

szkoła podstawowa nr 1

Propagowaniem kultury i wypoczynku na terenie miasta i gminy zajmuje się Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury dysponujący salą widowiskowo - kinową dla 200 osób. Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna z 4 filiami poza działalnością podstawową prowadzi wypożyczalnię kaset video, promocyjną sprzedaż książek i wydawnictw lokalnych (m. in. "Echo Koźmina", "Szkice Koźmińskie").

liceum ogólnokształcące W baszcie zabytkowego zamku koźmińskiego mieści się Muzeum Ziemi Koźmińskiej. Miasto posiada odkryty basen kąpielowy, korty tenisowe, sale i boiska sportowe, 3 parki stanowiące zaplecze sportowo - rekreacyjne dla mieszkańców. 10 - miejscową bazą noclegową dysponuje gościniec "U Maćka". Samorządowi podlega 6 przedszkoli, w tym 1 w mieście i 5 na wsi. W mieście i gminie jest 6 szkół podstawowych, z tego w mieście 2. Funkcjonują również 2 szkoły średnie: Zespół Szkół i Zespół Szkół Rolniczych. Oprócz tego istnieją 2 ośrodki szkolnictwa specjalnego - Państwowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Koźminie i Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Borzęciczkach.

Z powrotem na początek

Ważniejsze zabytki

kościół św. Wawrzyńca

Zamek z XIV wieku

Gruntownie przekształcony i rozbudowany w drugiej połowie XVI wieku, na niewielkim wzniesieniu ze śladami fosy i zachowaną wieżą zamkową. Obecnie siedziba Zespołu Szkół Rolniczych

Kościół św. Wawrzyńca

Z drugiej połowy XV wieku z płaskorzeźbą z pierwszego ćwierćwiecza XVI wieku w ołtarzu głównym przedstawiającą zaśnięcie Najświętszej Maryi.

Kościół św. Stanisława

Dawny klasztor bernardynów wzniesiony w latach 1648 - 1670, otoczony z trzech stron w całości i w czwartej w połowie parterowym zamkniętym krużgankiem z wieżą bramną od strony południowej.

Kościół św. Trójcy

Wzniesiony w 1570 r. z rzeźbami z XVI i XVII wieku. Jest to kościół cmentarny.

Cmentarz żydowski

Z około 600 mogiłami, z których najstarsza pochodzi z 1806 r., a najnowsza z 1969 r.

Wiatrak

Typu koźlak, pobudowany w 1868 r.

Z powrotem na początek

Kościół św. Stanisława

kościół św. Stanisława

Obecny kościół św. Stanisława B.M. jest kościołem po klasztornym, w którym kiedyś znajdował się klasztor bernardynów. Inicjatorem sprowadzenia bernardynów do Koźmina był ks. Paweł Gajewski, który był proboszczem w Borzęcicach, a później także dziekanem koźmińskim. W 1629 r. wybudowano niewielki drewniany kościół. W 1648 r. rozebrano drewniany kościół i założono fundamenty pod nowy, murowany. W 1648 r. rozpoczęto budowę obecnych murowanych budynków. Kto był budowniczym tego kościoła nie wiadomo. W 1649 r. ukończono prezbiterium, w którym można było odprawiać już nabożeństwa. Cała budowa kościoła i klasztoru trwała do 1670 r. Tak powstał kościół klasztorny w Koźminie, który jest budowlą barokową. W 1712 r. poddano kościół reperacji i wtedy też przyozdobiono go wieżyczką. W 1818 r. nakazem władz zaboru pruskiego budynki klasztorne przeznaczono na więzienie. 23 września 1841 r. oddano kościół parafii katolickiej. Istniała wtedy w Koźminie tylko jedna parafia. W 1925 r. dekretem ks. Kardynała Edmunda Dalbora powstała druga parafia w Koźminie z kościołem parafialnym św. Stanisława, ale dopiero 1 lutego 1967 r. został ustanowiony pierwszy proboszcz Ks. Prałat Stanisław Goj. Dnia 8 października 1997 r. zmarł ks. Prałat, a jego następcą został Ks. Marek Spychała. Jeśli chcesz zapoznać się z wydarzeniami, które miały miejsce w naszej parafii w roku 1997 przejdź do następnej strony.

Jest już dostępny spis wydarzeń w roku 1998

widok na kościół św. Stanisława nocą

Z powrotem na początek

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

Parafia św. Stanisława

Parafia św. Wawrzyńca

63 - 720 Koźmin

ul. Stary Rynek 11

fax 7216 - 756

tel. (062) 7216 - 088, 7216 - 130

email gmkozmin@kl.onet.pl

63 - 720 Koźmin

ul. Klasztorna 60

tel. (062) 7216 - 770

63 - 720 Koźmin

ul. Kościelna 1

tel. (062) 7216 - 137

Z powrotem na początek

Napisz i podziel się swoimi uwagami

Powrót do głównej strony